เป็นหน่วยงานหลักในจังหวัดเลย ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนวาระ การพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น THAILOEI 4.0
 • 24 มิ.ย. 2565

  โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมส... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 24 มิ.ย. 2565

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เนื่องจากในปี... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 23 มิ.ย. 2565

  รายงานข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส... (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 23 มิ.ย. 2565

  การขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ของเทศบาลตำบลผ... (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 23 มิ.ย. 2565

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บงกำหนดแผนและขั้น... (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 23 มิ.ย. 2565

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อง... (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 23 มิ.ย. 2565

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหา... (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.เลย ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000009
คน
icon
วันนี้
0000001
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000035
คน
icon
เดือนนี้
0002720
คน
icon
ปีนี้
0018935
คน
icon
ทั้งหมด
0187621
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest