เป็นหน่วยงานหลักในจังหวัดเลย ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนวาระ การพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น THAILOEI 4.0
 • 3 ธ.ค. 2564

  การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 2 ธ.ค. 2564

  ซักซ้อมแแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าร... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 2 ธ.ค. 2564

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 2 ธ.ค. 2564

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักง... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 2 ธ.ค. 2564

  การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอาย... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 2 ธ.ค. 2564

  ขอส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf เพื... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 2 ธ.ค. 2564

  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.เลย ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000004
คน
icon
วันนี้
0000007
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000007
คน
icon
เดือนนี้
0000433
คน
icon
ปีนี้
0025150
คน
icon
ทั้งหมด
0166146
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest